DZIEŃ 1  

 

8:30 - Poranna kawa


9:00 Otwarcie kongresu 

Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A.


10:15 – 10:30 - Przerwa kawowa


Panel dyskusyjny:
Temat: „ ..........................................................
 ”

Moderator:  .....................................

Paneliści: .............................

Wystąpienie:..................

Panel dyskusyjny:
Temat: „ .......................................................... ”

Moderator: .....................................

Paneliści: .............................13:00 – 14:00 – Lunch

 


Warsztat „A”  14:00 – 17:00

Prowadzący: ...................................

Temat: ...................................................

15:15-15:30 - Przerwa kawowaWarsztat„B   14:00 - 17:00

Prowadzący:  .........................

Temat: .....................................


15:15 - 15:30 - Przerwa Kawowa
   


Warsztat „C” 14:00 - 17:00

Prowadzący:  .....................

Tytuł: .................................... 

 

15:15 – 15:30 - Przerwa kawowa


 

Warsztat  "D" 14:00 – 17:00

Prowadzący:   .............................

Temat: ....................................


15:15 – 15:30 - Przerwa kawowa17:00 – 18:30 - Networking Coctail 

 DZIEŃ 2

 

9:00  

Wystąpienie 1 :......................


Wystąpienie 2 :......................


10:00 - 10:20 - Przerwa kawowa

 

Panel dyskusyjny inwestorów: 

Moderator:  Mirosław Dudziński, Dyrektor Regionalny Fitch Ratings, Przedsiębiorstwa Europy Środkowej

Paneliści:  

             

 

Panel dyskusyjny: .............................................

Moderator: ............................

Paneliści:  ..................................................13:00 – 14:00 - Lunch

 


Warsztat A 14:00 – 17:00

Prowadzący:..................

Temat: ..............................................


15:15 – 15:30 Przerwa kawowaWarsztat B  14:00 – 17:00

Prowadzący: Wojciech Kryński, Ground Frost

Temat: Aspekty rachunkowe. 


  • Intencja nabycia obligacji jako determinanta klasyfikacji księgowej i późniejszej wyceny 
  • Wycena obligacji metodą skorygowanej ceny nabycia – przykład liczbowy.

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

  • Wycena obligacji do wartości godziwej

   - obligacje notowane na rynku giełdowym

   - obligacje nienotowane

   - odnoszenie wyników wyceny dla obligacji zaklasyfikowanych jako DDS i WGPW
  • Identyfikacja i rozpoznawanie utraty wartości obligacji


Warsztat „C” 14:00 – 17:00

Prowadzący: Andrzej Paczuski, Partner Paczuski & Taudul

Tytuł:  Aspekty podatkowe obligacji korporacyjnych. 


15:15 – 15:30 Przerwa kawowa


  


Warsztat  „D”  14:00 – 17:00

Prowadzący: Wojciech Ślusarski, Bank Pekao S.A.

Temat:  Wycena obligacji korporacyjnych


  • Kluczowe aspekty konstrukcji obligacji wpływające na wycenę
  • Źródła danych do wyceny obligacji
  • Wycena obligacji w świetle otoczenia prawnego i regulacyjnego

15:15 – 15:30 Przerwa kawowa

  • Modele ryzyka kredytowego (zredukowane vs strukturalne)
  • Najczęstsze błędy popełniane w procesie wyceny
  • Przykłady wyceny typowych obligacji z polskiego rynku