Prelegenci:


Małgorzata Kleniewska-Wodtke, Prezes Zarządu, Fitch Polska S.A.

Mirosław Dudziński - Dyrektor Regionalny, Fitch Ratings, Przedsiębiorstwa Europy Środkowej

Andrzej Paczuski - Partner, Paczuski & Taudul

Wojciech Kryński – Partner, Ground Frost

Przemysław Wierzbicki – Partner, Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni

Wojciech Ślusarski – Dyrektor Biura Kontroli Ryzyka Rynkowego, Bank Pekao SA

Piotr Smołuch - Partner Zarządzający w BSWW

Jakub Salwa - Partner w BSWW

Rafał Lis - Partner w CVI Dom Maklerski

Tomasz Gałka - Dyrektor Departamentu Emisji Papierów Dłużnych w mBank

Jarosław Riopka - Head of Corporate Debt w Noble Funds TFI

Łukasz Walczyna, Counsel, Allen & Overy

Piotr Wochniak, Head of DCM & FI Sales, Bank Pekao S.A.

Richard Cohen, Senior Associate, Allen & Overy (Londyn)

Marcin Bartczak – Partner, DENTONS

Marek Trzos Rastawiecki – Counsel, DENTONS

Tomasz Trocki, Counsel, Allen & Overy

Konrad Zawistowski, Senior Associate, Allen & Overy

Tomasz Szymura – Counsel, Clifford Chance

Dominik Łogin, Senior manager, FRM, EY
Marcin Maciaszczyk, Consultant, FRM, EY

Grzegorz Abram – Counsel, Clifford Chance

Paweł Długoborski, starszy prawnik, Clifford Chance

Paweł Zagórski, starszy prawnik, Clifford Chance

dr hab. Marcin Liberadzki - Szkoła Główna Handlowa

Dariusz Lasek - Członek Zarzadu, Skarbiec TFI
Bogdan Jacaszek - Zarządzający Aktywami, TFI Energia
Radosław Cholewiński, CFA - Zarządzający Portfelem, Pekao TFI