Fitch Ratings is a leading provider of credit ratings, commentary and research. Dedicated to providing value beyond the rating through independent and prospective credit opinions, Fitch Ratings offers global perspectives shaped by strong local market experience and credit market expertise. The additional context, perspective and insights we provide help investors to make important credit judgments with confidence.

Fitch Group is a global leader in financial information services with operations in more than 30 countries. Fitch Group is comprised of: Fitch Ratings, a global leader in credit ratings and research; Fitch Solutions, a leading provider of credit market data, analytical tools and risk services; BMI Research, an independent provider of country risk and industry analysis specializing in emerging and frontier markets; and Fitch Learning, a preeminent training and professional development firm. With dual headquarters in London and New York, Fitch Group is majority owned by Hearst.

 
 

Jesteśmy jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce z zespołem ponad 60 prawników polskich i angielskich, w tym doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Doradzamy emitentom i organizatorom w transakcjach dotyczących dłużnych papierów wartościowych, w tym emisji obligacji i listów zastawnych. Od lat zajmujemy wiodącą pozycję w obszarze emisji dłużnych papierów wartościowych w takich publikacjach jak Chambers, Legal 500 czy IFLR.

 

Możemy poszczycić się szczególnie bogatym doświadczeniem w doradzaniu przy wielu prekursorskich transakcjach rynku kapitałowego. Nasze praktyczne doświadczenie, dogłębne zrozumienie kwestii komercyjnych i dobrze przećwiczone umiejętności zarządzania transakcjami umożliwiają nam ciągłe świadczenie najwyższej jakości usług prawnych w zakresie wszystkich transakcji na rynkach kapitałowych. Nasi polscy eksperci ściśle współpracują z prawnikami angielskimi i amerykańskimi, w tym ekspertami z zakresu prawa podatkowego i finansowego.
 
 

Clifford Chance to międzynarodowa kancelaria prawnicza z 35 biurami w największych centrach ekonomicznych i finansowych świata. W Polsce jesteśmy obecni od 1992 roku. Obecnie w naszym biurze warszawskim pracuje ponad 90 prawników zapewniając kompleksową pomoc prawną klientom polskim i zagranicznym. Jesteśmy kancelarią pierwszego wyboru dla wielu liderów polskiego rynku: spółek z kapitałem polskim i zagranicznym działających w wielu sektorach gospodarczych, instytucji finansowych oraz funduszy inwestycyjnych. Możemy poszczycić się również pracą dla instytucji rządowych i samorządowych w Polsce, spółek Skarbu Państwa oraz państwowych banków i funduszy majątkowych. Realizowane przez nas projekty przyczyniły się do zbudowania przez nas pozycji lidera polskiego rynku usług prawniczych. Chambers Europe 2016 uznaje naszą kancelarię za doradcę prawnego numer 1 w Polsce w ośmiu kategoriach (w tym w dziedzinie bankowości i finansów, dłużnych rynków kapitałowych, finansowania projektów i restrukturyzacji zadłużenia) – o trzech więcej niż kolejną kancelarię w rankingu. Grupa Dłużnych Rynków Kapitałowych, działająca w ramach Departamentu Bankowości i Finansów Clifford Chance w Warszawie w ciągu ostatnich lat była zaangażowana w wiele transakcji o kluczowym znaczeniu dla rozwoju polskiego rynku papierów dłużnych, często o charakterze innowacyjnym i pionierskim (takich jak np. obligacje high-yield, obligacje detaliczne, czy obligacje przychodowe). Clifford Chance pozostaje nieprzerwanie doradcą czołowych polskich banków jako organizatorów i gwarantów programów emisji obligacji oraz emitentów – największych polskich grup kapitałowych. 

 
 
 

Dłużne instrumenty finansowe w act BSWW­­­­

 

Zespół act BSWW zajmujący się prawem rynków kapitałowych oraz finansowań dłużnych, świadczy usługi doradcze w zakresie emisji obligacji wszelkiego rodzaju (w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, publicznych, obejmujących również dopasowane indywidualnie produkty finansowania) i pożyczek długoterminowych. W ciągu ostatnich 6 lat nasz zespół przeprowadził ponad 300 emisji obligacji.

 

Nasze szerokie doświadczenie w tej dziedzinie obejmuje w szczególności współpracę z wyspecjalizowanymi funduszami, w tym private equity, inwestującymi w obligacje korporacyjne, w szczególności, w ramach dopasowanych indywidualnie projektów finansowania dłużnego. Tego typu projekty charakteryzują się skomplikowanymi konstrukcjami finansowania i zabezpieczeń, elastycznym podejściem do warunków finansowania i wymagającymi terminami. Zespól składający się z 15 wykwalifikowanych i zaangażowanych prawników, przy wsparciu innych członków zespołu Kancelarii, pozwala nam spełniać wymagania instytucji finansowych, jak również działać szybko i obsługiwać wiele projektów symultanicznie.

 

Większość projektów kierowanych indywidualnie do danego adresata, w których się specjalizujemy, jest poprzedzanych procesami due diligence, obejmującymi w szczególności ogólne badania due diligence dotyczące spółki emitenta obligacji oraz nieruchomościowe due diligence. Dzięki komplementarności naszych działów prawnych, w szczególności dzięki zespołowi korporacyjnemu, handlowemu i nieruchomościowemu, możemy obsługiwać proces finansowania na każdym jego etapie, w wielu różnych branżach.

 

Naszym kluczowym klientem w wyżej opisanym zakresie, jest spółka zarządzająca największym funduszem korporacyjnym w Polsce, inwestującym w następujących sektorach: nieruchomości, przemysł ciężki, produkcja przemysłowa, usługi finansowe (spółki skupujące należności MPL, spółki pożyczkowe). Doradzamy również przy finansowaniu spółek specjalizujących się w dziedzinach takich jak produkcja jachtów, prowadzenie placówek medycznych, wynajem rowerów, IT i rekreacja.

 

Ponadto współpracujemy ściśle z domami maklerskimi i innymi instytucjami finansowymi udzielającymi finansowania dłużnego i oferującymi papiery dłużne na rynku.